Poradnia dla dzieci chorych i zdrowych

Hanna Kulik
Specjalista chorób dziecięcych

Anna Jędrzejczyk
Doktor nauk medycznych
Specjalista pediatrii i medycyny paliatywnej