Plan zajęć

PLAN KURSU

Poznajmy się! Ca zabrać do porodu i kiedy jechać do porodu?
Pediatra
Poród
Ćwiczenia oddechowe
Ćwiczenia ogólnorozwojowe
Kąpiel i pielęgnacja noworodka
Karmienie
Połóg / Bank Komórek Macierzystych
Ratownictwo (Pierwsza pomoc)
Masaż
Logopeda
Psycholog