eRejestracja

ZASADY REJESTRACJI ON-LINE

1.Rejestracja Internetowa odbywa się od godziny 18:00 dnia
poprzedzającego dzień wizyty.
2.Rejestracja Internetowa odbywa się jedynie na wizyty OSOBISTE w Przychodni.
3.Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa przebywania w Przychodni:
– zasłonięcie nosa i ust maseczką (zalecamy maseczkę typu FFP2 lub FFP3),
– dezynfekcję dłoni,
– punktualne przybycie do Przychodni,
4.Jeżeli zauważysz u siebie objawy mogące wskazywać na zarażenie
wirusem SARS-CoV-2 bądź inną, wysoce zakaźną chorobę, prosimy:
POINFORMUJ O TYM PERSONEL PRZYCHODNI WCHODZĄC DO BUDYNKU
5. Do pierwszorazowego logowania należy podać dane:
– LOGIN: numer PESEL pacjenta
– HASŁO: nazwisko pacjenta (pisane wielką literą, bez polskich znaków)

ZALOGUJ

Pełny regulamin eRejestracji