eRejestracja

ZASADY REJESTRACJI ON-LINE

1. Rejestracja Internetowa odbywa się od godziny 18:00 dnia poprzedzającego dzień wizyty.

2. Rejestracja Internetowa odbywa się jedynie na wizyty OSOBISTE w Przychodni.

3. Dzieci rejestrowane są jedynie po Poradni Dzieci Chorych. Rejestracja do Poradni Dzieci Zdrowych jedynie telefoniczna.

4. Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa przebywania w Przychodni:
– zasłonięcie nosa i ust maseczką (zalecamy maseczkę typu FFP2 lub FFP3),
– dezynfekcję dłoni,
– punktualne przybycie do Przychodni,

5. Jeżeli zauważysz u siebie objawy mogące wskazywać na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 bądź inną, wysoce zakaźną chorobę, prosimy:
POINFORMUJ O TYM PERSONEL PRZYCHODNI WCHODZĄC DO BUDYNKU

6. Do pierwszorazowego logowania należy podać dane:
LOGIN: numer PESEL pacjenta
HASŁO: nazwisko pacjenta (pisane pierwszą wielką literą, używając polskich znaków: ą, ć,  ę, ó, ż, ź)

ZALOGUJ

Jeśli zapomnisz hasła…
Istnieje możliwość wygenerowania nowego hasła do erejestracji.
Należy jednak osobiście zgłosić taką potrzebę w rejestracji przychodni.

Pełny regulamin eRejestracji