W Dobrej Cenie

PROMOCJA „W dobrej cenie!
Wraz z laboratorium INVICTA, przygotowaliśmy dla Państwa ofertę wielu promocyjnych profili badań.

 

PROFIL METABOLICZNY PREMIUM

159 zł 85 zł

 • ALT
 • Albumina w surowicy
 • AST
 • Białko całkowite w surowicy
 • Bilirubina całkowita w surowicy
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy w surowicy
 • Lipidogram
 • Magnez w surowicy
 • Mocznik z surowicy
 • Potas w surowicy
 • Sód w surowicy
 • Wapń całkowity w surowicy
 • Żelazo
 • Glukoza w osoczu
 • Morfologia

PROFIL PRZED ZABIEGIEM OPERACYJNYM

111zł 60 zł

 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBs antygen (HbsAg)
 • APTT
 • Fibrynogen
 • Kreatynina w surowicy
 • Mocznik w surowicy
 • Potas w surowicy
 • INR
 • Sód w surowicy
 • Glukoza w osoczu
 • Morfologia

PROFIL „KOBIETA W CIĄŻY PREMIUM”

433 zł 230

 • Wirus zapalenia wątroby typu B (HBV) – HBs antygen (HbsAg)
 • Wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) – przeciwciała (anty-HCV)
 • Wirus nabytego niedoboru odporności (HIV)
 • Grupa krwi z czynnikiem Rh
 • Wirus cytomegalii (CMV) – p/c IgG
 • Wirus cytomegalii (CMV) – p/c IgM
 • Wirus różyczki – p/c IgG
 • Wirus różyczki – p/c IgM
 • Toxoplasma gondi – p/c IgG (anty-Toxo IgG)
 • Toxoplasma gondi – p/c IgM (anty-Toxo IgM)
 • VDRL (test w kierunku kiły)
 • Glukoza w osoczu
 • Mocz – badanie ogólne
 • Morfologia

PROFIL „KARDIO”

141 zł 75 zł

 • Lipidogram
 • Glukoza w osoczu
 • Morfologia
 • Homocysteina (HCY)
 • Białko C-reaktywne (CRP)

PROFIL ALERGOLOGICZNY ODDECHOWY

273 zł 150 zł

 • Immunoglobulina E (IGE)
 • Panel alergenów oddechowych – Polucheck
 • Rozmaz krwii obwodowej
 • Morfologia

PROFIL ALERGOLOGICZNY PEDIATRYCZNY

273 zł 150 zł

 • Panel alergenów pediatrycznych – Polycheck
 • Rozmaz krwi obwodowej
 • Immunoglobulina E (IGE)
 • Morfologia

PROFIL ALERGOLOGICZNY POKARMOWY

273 zł 150 zł

 • Panel alergenów pokarmowych – Polycheck
 • Rozmaz krwii obwodowej
 • Immunoglobulina E (IGE)
 • Morfologia

PROFIL „KOBIETA 50+ PREMIUM”

259 zł 140 zł

 • Estradiol
 • Fosfor nieograniczony
 • ALP
 • FSH
 • Lipidogram
 • Wapń całkowity w surowicy
 • Glukoza w osoczu
 • OB
 • Witamina D ( 25-hydroksywitamina D)
 • Mocz – badanie ogólne
 • Morfologia

PROFIL „MĘŻCZYZNA 50+ PREMIUM”

216 zł 110 zł

 • ALT
 • AST
 • GGTP
 • Kreatynina w surowicy
 • Lipidogram
 • Antygen swoisty dla stercza – całkowity (PSA)
 • Trójglicerydy
 • TSH
 • Testosteron
 • OB
 • Morfologia

PROFIL HORMONALNY DLA KOBIET – „SPRAWDŹ SWOJĄ PŁODNOŚĆ”

307 zł 155 zł

 • Estradiol (E2)
 • Anty-Muellerian Hormon (AMH)
 • FSH
 • LH
 • PRL
 • TSH

PROFIL „HORMONY TARCZYCY”

56zł 30zł

 • TSH
 • FT4

PROFIL „HORMONY TARCZYCY PREMIUM”

161 zł 90 zł

 • FT3
 • FT4
 • p/c anty-TG
 • p/c anty-TPO
 • TSH

PROFIL MIAŻDŻYCOWO – CUKRZYCOWY

39 zł 20 zł

 • Lipidogram
 • Glukoza w osoczu

PROFIL DLA MĘŻCZYZN – „PRZEGLĄD TECHNICZNY”

307zł 160 zł

 • ALT
 • AST
 • Alfafetoproteina (AFP)
 • Antygen karcinoembrionalny (CEA)
 • ALP
 • FT4
 • GGTP
 • Lipaza trzustkowa
 • Lipidogram
 • Mocznik w surowicy
 • Antygen swoisty dla stercza – całkowity (PSA)
 • TSH
 • Glukoza w osoczu
 • OB
 • Morfologia

PROFIL DLA KOBIET – „MARKERY”

234 zł 120

 • ROMA-ALGORYTM (CA 125 + HE4)
 • AFP
 • CEA
 • OB
 • Morfologia

PROFIL „CUKRZYCA POD KONTROLĄ”

113 zł 60 zł

 • Hemoglobina glikowana (HbA1C)
 • Kreatynina w surowicy
 • Lipidogram
 • Glukoza w osoczu
 • OB
 • Morfologia

PROFIL „BADANIA PODSTAWOWE”

49 zł 25 zł

 • ALT
 • Cholesterol całkowity w surowicy
 • Glukoza w osoczu
 • OB
 • Morfologia

PROFIL „ANEMIA”

77 zł 40 zł

 • Ferrytyna
 • Żelazo
 • Morfologia
 • Retikulocyty – metoda automatyczna

PROFIL REUMATOIDALNY

213 zł 110 zł

 • ALT
 • Białko C-reaktywne (CRP)
 • ALP
 • Czynnik Reumatoidalny (RF)
 • OB
 • Przeciwciała p/c białku cyklicznej cytruliny (anty-CCP)
 • Morfologia

PROFIL „ROZPOZNANIE MENOPAUZY”

214zł 110 zł

 • Anty-Muellerian Hormon (AMH)
 • Estradiol (E2)
 • FSH

PROFIL „ZDROWA DIETA”

79 zł 45 zł

 • Lipidogram
 • Magnez w surowicy
 • Wapń całkowity w surowicy
 • Glukoza w osoczu
 • OB
 • Morfologia

PROFIL „BORELIOZA”

126 zł 65 zł

 • Borrelia burgdorferi (borelioza, Lyme) – przeciwciała IgM (ELFA)
 • Borrelia burgdorferi (borelioza, Lyme) – przeciwciała IgG (ELFA)

PROFIL „WITAMINA D”

99 zł 55 zł

 • Witamina D (25 – hydroksywitamina D)

PROFIL „ZAPANUJ NAD STRESEM”

170 zł 90 zł

 • Lipidogram
 • Magnez w surowicy
 • Glukoza w osoczu
 • OB
 • Witamina D (25 – hydroksywitamina D)
 • Morfologia