Aktualności

#solidarnizUkrainą

POMOC MEDYCZNA

WAŻNE!

Pomoc medyczna dotyczy obywatela Ukrainy, który posiada ZAŚWIADCZENIE wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

RECEPTY:

Naczelna Izba Aptekarska apeluje, aby e-recepty wystawiane uchodźcom nie posiadającym numeru PESEL wydawane były wg poniższych wytycznych:
• e-recepta powinna zostać wydrukowana (farmaceuta może wówczas sczytać kod paskowy z recepty)

Zrobimy wszystko, żeby solidarność międzyludzka pomogła przetrwać ten trudny czas.

Więcej szczegółów pod linkiem:

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html?fbclid=IwAR2TcbpOyz2melxGLKlvzsth689mfSGvFXGqz9Ifj6GKmFkXQI_FtewsEY4

Dyżur w tych dniach w godz. 14:00 – 18:00 pełni Przychodnia „Na Wzgórzu” w Gdańsku, przy ul. Jaworzniaków 37.